Συνεργάτες

Η ΛΑΠ Α.Ε. συνεργάζεται με δύο σημαντικούς Ευρωπαϊκούς διανομείς για ζητήσεις μικρότερων ποσοτήτων που δεν είναι πάντα διαθέσιμες σε απόθεμα.

ADELPHI HEALTHCARE PACKAGINGwww.adelphi-hp.com

Η ADELPHI εξειδικεύεται στην προμήθεια γυάλινων φιαλιδίων, πωμάτων και κυαθίων καθώς και άλλων πρωτογενών υλικών. Με έδρα την Αγγλία είναι επίσης ο διανομέας της SCHOTT για την Ευρώπη.

VG EMBALLAGEwww.vg-emballage.com

H VG EMBALLAGE αναπτύσσει και εμπορεύεται υλικά συσκευασίας, κυρίως καλλυντικών προϊόντων, καθώς και διακοσμήσεις και αξεσουάρ για τα υλικά αυτά. Με έδρα τη Γαλλία, η VG EMBALLAGE είναι επίσης ο Ευρωπαϊκός διανομέας της SGD.

Valid XHTML 1.0 Strict